< link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" > Kumru Kimya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ürünler - Termoset Plastik Nasıl İşlenir?
   
KUMRU KİMYA

SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

                                    

Ana amacı müşteri memnuniyeti olan Kumru Kimya, 1972 yılından bu yana plastik ve termoplastik hammaddelerinin ticaretini yapmak üzere kurulmuştur. Bu doğrultuda tüm dünyadaki özellikle Avrupa, Uzakdoğu ve Asya’daki en önemli petrokimya üreticileriyle ticaret
yapmaktadır.
Kumru Kimya temel olarak Üre formaldehit, melamin formaldehit ve fenol formaldehit (bakalit) baskı tozları, glazing powder (lamalit) Polietilen (PE), Polipropilen (PP),Polivinilklorür (PVC), Polistiren (PS) ve ABS hammaddelerinin dış ticaretini yapmaktadır.

 

TERMOSET PLASTİK NASIL İŞLENİR?

Termoset plastiklerin kimyasal yapısı termoplastiklerden tamamen farklı olduğu için, üretim proseslerinde de farklılık mevcuttur. Termoplastiklerin işlenmesi, hangi method kullanılırsa kullanılsın, basınç ve sıcaklık aracılığıyla plastiğe akışkan bir hal kazandırılması, bu akışkan plastiğin kalıbın şeklini alması ve kalıbın soğutularak plastiğin katılaşması ile nihai ürün elde edilmesinden oluşur. Termoset plastikler de ise, yine basınç ve sıcaklık ile akışkan bir hale dönüştürülüp kalıbın şeklini alması sağlanır. Ancak üretim sürecinin son aşamasında termoset plastikler soğutularak katılaşmak yerine daha yüksek bir sıcaklıkta “pişerek” katılaşır ve nihai ürün haline gelir.


Termoset plastiklerin üretim sürecindeki bu farklılık onların en popüler üretim yöntemi olan plastik enjeksiyon ile ve kompresyon baskı yöntemiyle işlenmelerine engel değildir. Aşağıda bu iki yöntem ile termoset plastiklerin nasıl işleneceği ve dikkat edilmesi gereken hususlar detaylı bir şekilde yer alacaktır.


Kompresyon Baskı


Kompresyon baskı, termoset plastiklerin işlenmesi için kullanılan, çok eski ve yaygın bir üretim metodudur. Bu yöntemle plastik hammadde kalıp, sıcaklık ve basınç aracılığıyla sıkıştırılarak nihai ürün formuna döndürülmektedir. Bu yöntem ısıtılmış levha veya tercihen ısıtılmış kalıp içeren bir pres ile gerçekleştirilir. Bu yöntemde genellikle iki parçalı bir kalıp kullanılır. Dişi kalıp presin alt kısmına bağlanır iken o boşlukla eşleşen erkek kalıp parçası presin üst tarafına monte edilir.


Kompresyon baskı yönteminde, hammaddenin pişme süresinin kısaltılması için baskıya başlamadan önce kalıp ısıtılır. Tartılarak kalıbın üzerine konan hammadde, önceden ısıtılmış kalıbın pres ile kapatılmasıyla basılır. Sıcaklık ve basınçla eriyen hammadde kalıbın boşluklarını doldurur ve yeterli sürenin beklenmesiyle pres açılarak, nihai formuna ulaşmış plastik kalıptan alınır.


Ön ısıtma ve kalıp ısıtma dereceleri ve kalıp basıncı, kullanılacak olan plastik hammadde türüne göre değişse de, ortalama olarak termoset platiklerde ön ısıtma 93C, kalıp sıcaklığı 120C ile 200C arasında ve kalıp basıncı 7psi ile 14psi arasında olmalıdır.


Bir diğer önemli husus da, üretim esnasında kalıba çok az fazla hammadde dökmek gerektiğidir. Bu işlem kalıbın tamamen dolmasını garanti altına almak için yapılır ve bu fazla hammadde çapak olarak nihai ürünün etrafında oluşur. Bu çapak kolayca traşlama ile nihai üründen ayrılır.


Kompresyon baskıda dikkat edilmesi gereken bir konu da termoset gazlarıdır. Daha çok üre formaldehit ve melamin formaldehit baskısında oluşan bu gazlar, eğer dışarı atılmazsa kalıplanmış hammaddenin zayıflamasına ve yüzeyinde lekeler oluşturabilir. Bunun için baskı esnasında bir ara pres açılarak bu gazın kendi kendine dışarı çıkması sağlanır.


Kompresyon baskı yönteminin artıları ve eksileri aşağıdaki tabloda özet olarak görülebilir.


Avantajlar

Dezavantajlar

·       Aletlerin maliyeti kullanılan kalıpların basitliğinden dolayı düşüktür

·       Eğer hammadde ısıtılmazsa makinenin ufak parçaları (vida vs) zarar görebilir

·       Döküm deliği olmadığından dolayı, hammadde zaiyatı çok azdır

·       Kompleks şekiller enjeksiyondaki kadar kolay oluşmaz

·       Termosetler, termoplastiklerin aksine, piştikten sonra dahili strese tabi değildir

·       Çok kalın parçalar enjeksiyona göre daha yavaş pişer

·       Diğer yöntemlere oranla daha az kenetleme basıncı  gereklidir

·       Üretim sırasında çapak oluşur

·       Ana makine maliyeti diğer yöntemlere göre daha ucuzdur

·       Kalıp daha az bakım gerektirir

 

Enjeksiyon baskı


Termoset plastiklerin işlenmesinde kullanılan ikinci bir yöntem de termoplastiklerde sık olarak kullanılan enjeksiyonlu kalıplama yöntemidir. Enjeksiyon kalıplama yöntemi, termoset plastiklerin farklı pişme özelliklerinden dolayı makinada ufak değişiklikler yapılarak kullanılır. Pistonlu tek vidalı enjeksiyon kalıplama makinalarının ortaya çıkmasıyla, termoset plastikler de bu yöntemle işlenmeye başlanmıştır.


Termoset plastiklerin enjeksiyon kalıplama yöntemiyle işlenmesinde sıcaklık kontrolü, termoplastiklerin işlenmesine göre daha önemlidir.  Bu yöntemde termoset plastik granülleri makinanın haznesinde dikkatlice ısıtılır. Ancak bu ısıtma işlemi öyle bir şekilde gerçekleştirilir ki, hammadde yumuşayarak akışkan bir hale gelir, ancak çapraz bağlama (hammaddenin pişmesi) hammaddenin kalıp boşluğuna girmesinden evel gerçekleşmemelidir. Diğer yandan kalıp çapraz bağlamın gerçekleşmesi için daha yüksek sıcaklıklarda ısıtılmalıdır ki kalıp hammadde ile dolduğunda mümkün olan en kısa sürede hammadde pişerek nihai halini alsın.


Aşağıda termoset plastiklerin enjeksiyon makinalarında kalıplanırken kullanılması gereken parametrelerin yaklaşık değerleri verilmiştir.


Erime sıcaklığı : 110 - 140C


Piston sıcaklığı: 65C - 90C


Nozıl(püskürtücü) sıcaklığı: 85C - 120C


Kalıp sıcaklığı: 165C - 195C


Enjeksiyon basıncı: 85MPA – 250MPA


Vida basıncı: <7 MPA (genel olarak 1MPA civarındadır)


Vida hızı: 65 – 85 rev/dk


Pişirme süresi: 15sn – 80sn


Eski tip termoplastik enjeksiyon makinaları, sadece nozıl çıkış başlığının ve enjeksiyon vidalarının değiştirilmesiyle termoset plastiklere uygun haline getirilebilir. Termoset plastik vidalarının genelde daha düşük kompresyon oranları olur ve su ile soğutulur.


Tel : (0212) 292 23 48 - 292 23 49  Fax : (0212) 292 50 27              ENGLISH      SITEMAP